Nadzor nad prevozi v cestnem prometu

Novice

 • Trenutno ni novic.

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije izvaja nadzor nad prevozi po cestni po naslednjih zakonih:

 • Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ret o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)
 • Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
 • Zakonu o prevozih nevarnega blaga (ZPNB)

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 • Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 15. marca 2006 o usklajevanju,  določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 s spremembami in  dopolnitvami
 • Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta,  z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom
 • Uredba Sveta (EGS) 3821/85, z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba  Komisije (EU) št. 581/2010,  z dne 1. julija 2010  o najdaljših obdobjih za prenos ustreznih podatkov z enot v vozilu in voznikovih kartic
 • Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES
 • Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga
 • Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006
 • Uredba Komisije (EU) št. 361/2014, z dne 9. aprila 2014 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov za mednarodni avtobusni prevoz potnikov in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2121/98

Slovenska zakonodaja

Zakoni