Nadzor mobilnih oddelkov > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Nadzor mobilnih oddelkov

Le tretjina kontroliranih prevoznikov brez kršitev

Od leta 2014 število odkritih kršitev s tahografi narašča: v letu 2017 je Finančna uprava RS (FURS) izvedla 3.544 nadzorov in pri tem ugotovila kar 2.429 kršiteljev. Od tega je bilo kar 486 primerov najhujših kršitev in goljufij, ki so jih prevozniki izvedli s pomočjo naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom (uporaba magneta, elektronske naprave itd). Le 31 % vseh kontroliranih prevozov je bilo brezhibnih. Izrečenih je bilo 3.247 glob v skupnem znesku 6,2 milijona evrov.

Uslužbenci mobilnih oddelkov FURS izvajajo nadzore nad prevozi po cesti, kjer za tekoči dan ter za preteklih 28 dni preverjajo upoštevanje pravil glede dovoljenih časov vožnje, odmorov ter obveznih počitkov voznikov in pravilnost delovanja snemalnih naprav (tahografov) v skladu z EU uredbami ter mednarodnimi sporazumi. To predstavlja enega pomembnejših ukrepov zagotavljanja večje varnosti tovornega in avtobusnega prometa ter preprečuje nelojalno konkurenco cestnih prevoznikov na enotnem prevozniškem trgu EU. 

Le tretjina kontroliranih prevoznikov brez kršitev  

nazaj