OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Obvestilo glede dostave informacij o finančnih računih Finančni upravi RS

Poročevalske finančne institucije Slovenije so dolžne do 30. 6. 2018 posredovati Finančni upravi RS informacije o finančnih računih nerezidentov.

Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih Finančni upravi RS, obveščamo, da lahko preko produkcijskega komunikacijskega kanala že oddajo CRS sporočila za poročevalsko leto 2017 in sicer najpozneje do 30. junija 2018. Finančna uprava RS bo preverila veljavnost prejetih sporočil in poročevalskim finančnim institucijam pripravila ustrezno povratno informacijo v obliki statusnega sporočila v roku 1 – 2 dni. 
Poročevalske finančne institucije morajo informacije sporočati v skladu z navodili o dostavi, ki so objavljena v Prilogi 20 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 85/16 in 30/17). 

Finančne institucije, ki bodo prvič oddajale CRS poročilo Finančni upravi RS, morajo pri vzpostavitvi komunikacijskega kanala za dostavo CRS sporočil urediti sledeče:

  1. Pred začetkom poročanja je potrebno v sistem eDavki (preko dokumenta Edp-PriSP na portalu eDavki) registrirati strežniški certifikat finančne institucije, ki bo izmenjevala podatke o finančnih računih. Navodila za registracijo so v prilogi Tehničnega protokola, ki je objavljen v razdelku Tehnične informacije (v primeru težav se finančne institucije lahko obrnejo na tehnično podporo eDavki: sd.fu(at)gov.si). 
  2. Po uspešni registraciji morajo finančne institucije na naslov sd.fu(at)gov.si poslati obvestilo (prosti tekst), da je registracija certifikata uspela (pri tem naj finančne institucije navedejo številko Edp-PriSP dokumenta, ki so ga oddale preko portala eDavki oziroma davčno številko institucije, ki je oddala dokument). FURS namreč na podlagi tega obvestila strežniški certifikat ustrezno aktivira, o čemer finančno institucijo preko elektronske pošte tudi obvesti.
  3. Finančna institucija za izmenjavo podatkov uporabi spletno storitev ZBS_B2BService, verzijo 2.12.
  4. Finančna institucija mora uvoziti FURS B2B profil. Profil za produkcijsko okolje je objavljen v razdelku Tehnične informacije
  5. Finančna institucija v naslednjem koraku preko ZBS_B2B kanala pošlje Profil z vsebovanim javnim ključem digitalnega certifikata za podpisovanje datotek. Izmenjava profilov je standardna operacija ZBS_B2B aplikacije v.2.12 - na maski »Splošne nastavitve« se preko gumba »Pošlji profil« izvede pošiljanje profila na FURS. Registracija profila poteka na FURS avtomatično, finančna institucija zato v primeru uspešno poslanega profila ne prejme nazaj nobenega obvestila.
  6. Po uspešno izvedenih korakih od 1 do 5 sledi izmenjava CRS sporočil.

Pošiljanje CRS sporočil preko testnega komunikacijskega kanala za dostavo informacij o finančnih računih Finančni upravi RS v letošnjem letu ni več predvideno.

nazaj