OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Sprememba dokumenta Izmenjava podatkov o finančnih računih – poročanje o finančnih računih (Vprašanja in odgovori)

2. izdaja, dopolnjeni vprašanji št. 11 in 12, ter dodana vprašanja št. 20 - 33.

Dopolnjeni vprašanji:

 • Vprašanje 11: V Navodilu o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS je v elementu Vrsta naziva (Name Type) navedenih več vrednosti. Kaj iz šifranta naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega subjekta (npr. podjetje XYZ d.o.o.)?
 • Vprašanje 12: Kaj iz šifranta glede Vrste naslova (LegalAdressType) naj bi se izpisovalo v primeru poslovnega subjekta (npr. podjetje XYZ d.o.o.)?

Dodana vprašanja:

 • Vprašanje 20: Kako se poroča vezane depozite v primeru avtomatičnega obnavljanja in v primeru depozitov, ki se ne obnavljajo avtomatično?
 • Vprašanje 21: Kako poročati rezidente držav, ki niso mednarodne priznane (npr. Kosovo) in zato zanje ne obstaja ISO koda?
 • Vprašanje 22: Kako poročati stanje na računu v primeru, ko je le to negativno?
 • Vprašanje 23: V kolikor finančna institucija poroča po FATCA, ali sme poročati tudi po CRS?
 • Vprašanje 24: Kako poročati v primeru, ko poročevalska finančna institucija po posredovanju začetnega sporočila ugotovi napake v že poslanih podatkih oziroma ugotovi, da določeni podatki niso bili sporočeni v začetnem sporočilu (za začetno sporočilo sicer poročevalska finančna institucija s strani FURS prejeme statusno sporočilo »accepted«)? Ali je v tem primeru potrebno poslati celotno poročilo še enkrat?
 • Vprašanje 25: Ali se do 30. 6. vedno posreduje začetno sporočilo (in ne popravljalno sporočilo), kljub temu da se podatki popravljajo na zahtevo FURS (ker končno poročilo še ni ustrezno)?
 • Vprašanje 26: Kako tehnično poročati v primeru, kadar od strank ne uspemo pridobiti davčne številke? V Navodilu o dostavi je navedeno, da mora finančna institucija pri novih računih obvezno vpisati TIN. Poleg tega je v navodilih glede izvajanja postopkov dolžne skrbnosti navedeno, da mora zavezanec, če ne razpolaga z davčno številko države rezidentstva za davčne namene, navesti ustrezen razlog (A - država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente; B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti). Zanima nas, kako naj tehnično poročamo ta podatek? 
 • Vprašanje 27: Za določenega imetnika računa nismo razpolagali s podatkom o TIN, zato smo v XML sporočilu polje TIN pustili popolnoma prazno. Kljub temu smo s strani FURS dobili povratno statusno sporočilo o napaki sheme (koda napake 50007). Prosimo za obrazložitev, kako naj postopamo.
 • Vprašanje 28: Družba A je v stečaju od julija 2016. Stranke, ki bi bile predmet poročanja po CRS, so bile avgusta 2016 prenešene na družbo B. Glede na to, da 31. 12. 2016 v družbi A ni bilo več aktivnih računov in je pravna oseba v stečaju, nas zanima, ali pripravi CRS poročilo o prenesenih strankah družba A ali družba B? 
 • Vprašanje 29: V katerih primerih je mišljeno, da se poleg tujega davčnega rezidentstva poroča še slovensko? V večini primerov imajo namreč tujci bodisi dvojna državljanstva ali pa morajo zaradi zaposlitve pridobiti slovensko davčno številko, ni pa nujno, da so tudi slovenski davčni rezidenti. V primeru, ko poročamo tuje davčno rezidentstvo in stranka ne poda tuje davčne številke, ali lahko vpišemo v polje TIN vrednost 0, ker gre za obvezen podatek?
 • Vprašanje 30: Ali v primeru odkupa zavarovalne pogodbe pri elementu »Vrsta plačila (PaymentType)« vnesemo vrednost CRS 503? 
 • Vprašanje 31: Kako naj vzpostavimo testni kanal za dostavo CRS sporočil na FURS? Ali lahko preko kanala, ki smo si ga uredili za testno pošiljanje sporočil, poročamo tudi produkcijske podatke? 
 • Vprašanje 32: Ali je testiranje pošiljanja CRS sporočil za finančne institucije obvezno? 
 • Vprašanje 33: Ali lahko CRS poročilo oddamo na FURS preko drugih elektronskih medijev?

Izmenjava podatkov o finančnih računih – poročanje o finančnih računih (2. izdaja)   

Arhiv sprememb

nazaj