OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Sprememba dokumenta Izmenjava podatkov o finančnih računih – postopki dolžne skrbnosti (Vprašanja in odgovori)

2. izdaja, dopolnjeno vprašanje št. 16, ter dodana vprašanja št. 17 - 24.

Dopolnjeno vprašanje:

  • Vprašanje 16: Kaj vse FURS priznava kot dokazila glede davčnega rezidentstva (v praksi obstaja odprta dilema glede priznavanja dovoljenja za začasno/stalno bivanje delavcev BIH in Srbije v SLO kot dokazila k samoopredelitvi stranke)?

Dodana vprašanja:

  • Vprašanje 17: Kako naj poročamo stranko, ki ima potni list iz države, ki ni pristopila k CRS izmenjavi, in se ob samocertifikaciji ne opredeli kot davčni rezident države, iz katere ima identifikacijski dokument, iz nobene dokazne listine (dovoljenje za bivanje, potrdilo FURS o rezidentstvu itd.) pa ne izhaja, da je stranka rezident Slovenije.
  • Vprašanje 18: Kako naj poročamo stranko, ki ima potni list iz države, ki ni pristopila k CRS izmenjavi, in se ob samocertifikaciji opredeli kot davčni rezident te države, vendar ne predloži davčne številke (gre za primer, ko sicer država TIN ali drugo enakovredno oznako, ki se uporablja za davčne namene, izdaja)? 
  • Vprašanje 19: V kolikor se stranka opredeli kot davčni rezident tuje države (izven CRS), vendar ne predloži TIN-a (stranka označi, da je nima oz. ni na voljo), je finančna institucija ni dolžna pozivati k predložitvi TIN-a. Ali navedeno drži? Finančna institucija namreč ne more nedvomno vedeti, katero številko uporablja določena država za identifikacijo zavezanca pred davčnim organom, saj države ni na seznamu OECD CRS držav, drugega verodostojnega seznama pa na spletni strani tudi ni mogoče najti.
  • Vprašanje 20: Stranka potrdi, da je davčni rezident tuje države, hkrati pa ne predloži TIN-a. Po naknadnem pregledu se ugotovi, da ta država izdaja TIN. Stranka jo po naknadnem pozivu ne predloži. Ali smo dolžni račun te stranke zapreti?
  • Vprašanje 21: Stranka ima dokument za stalno prebivanje v Sloveniji in zatrjuje, da nima tujega naslova, ima pa identifikacijski dokument iz druge države. V Sloveniji živi že 10 let. Ali lahko takšno stranko brez dodatnih dokazil obravnavamo samo kot rezidentko Slovenije? Tako stranka zapiše tudi na samopotrdilu.
  • Vprašanje 22: S kakšnim davčnim potrdilom lahko stranka dokaže, da ni več davčni rezident v državi stalnega naslova v tujini?
  • Vprašanje 23: Ali se odločbe oziroma potrdila o rezidentstvu, na podlagi katerih se stranke štejejo za rezidenta R Slovenije in jih izda FURS, lahko uporabijo kot ustrezno dokazilo za dokazovanje davčnega rezidentstva v R Sloveniji ob tem, da je stalni naslov stranke še vedno v tujini, drugačnega potrdila (npr. odločbe davčne uprave tuje države) pa stranka ni predložila? 
  • Vprašanje 24: Ali morajo finančne institucije imetnike računov obveščati o tem, da bodo informacije o njihovih finančnih računih poročane skladno s CRS?

 

Arhiv sprememb

nazaj