OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Predlog novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo, ki bo trajala do 5. maja 2017, posredovalo predlog novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki v Prilogi 20 vsebuje prenovljeno Navodilo o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Republike Slovenije Finančni upravi Republike Slovenije.

Predlog novele je objavljen na spletnem portalu e-demokracija

nazaj