OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih in Direktiva Sveta 2014/107/EU

Predstavitev predloga Navodila o obliki in vsebini ter načinu dostave informacij o finančnih računih Poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS

Skupni sestanek s finančnimi institucijami bo v torek, 15. 11. 2016 ob 10.00 uri na Generalnem finančnem uradu v Ljubljani.

V skladu z 255.f členom ZDavP-2 minister, pristojen za finance, predpiše način in obliko sporočanja informacij iz prvega in tretjega odstavka 255.č člena ZDavP-2. Predlog Navodila o obliki in vsebini ter način dostave informacij o finančnih računih Poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS bo predstavljen na sestanku na FURS in sicer 15. 11. 2016.

Več o tem si lahko preberete v priloženem dokumentu  

nazaj