CbCR > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| CbCR

Obvestilo CbCR

Objavljen obrazec in metodologija za izpolnjevanje Obvestila CbCR.

Na spletnih straneh Finančne uprave RS, je v rubriki Obrazci Obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, objavljen obrazec in metodologija za izpolnjevanje Obvestila CbCR.

Obvestilo CbCR mora izpolniti davčni zavezanec, ki je del (oseba v sestavi) mednarodne skupine podjetij, ki vključuje dve ali več podjetij, katerih davčno rezidentstvo je v različnih davčnih jurisdikcijah oziroma vključuje podjetje, ki je rezident za davčne namene v eni jurisdikciji in hkrati zavezan k plačilu davka v zvezi z dejavnostjo, ki se opravlja prek poslovne enote v drugi jurisdikciji, če so skupni konsolidirani prihodki takšne skupine podjetij v poslovnem letu neposredno pred poslovnim letom poročanja enaki ali presegajo 750.000.000 evrov.

Vsebina Obvestila CbCR in način predlaganja Obvestila CbCR davčnemu organu sta določena s 86.e členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017). Obvestilo CbCR mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu v elektronski obliki, hkrati s predložitvijo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, zato se Obvestilo CbCR odda z uporabo  programske podpore za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, kar pomeni, da je davčnemu zavezancu omogočena hkratna oddaja davčnega obračuna DDPO in Obvestila CbCR. 

nazaj