Kontrola gotovine ob vstopu/izstopu v/iz EU

Novice

Opis

Če nameravate potovati v EU ali iz EU odpotovati z gotovino v znesku 10.000 evrov ali več (ali enakovrednem znesku v drugi valuti), je dobro poznati pravila, ki urejajo prenos gotovine preko meje.

Obveznost prijave gotovine je ukrep, ki je bil v EU sprejet z namenom zatiranja kriminala in izboljšanja varnosti s preprečevanjem pranja denarja, terorizma in kriminalitete. Prijavo gotovine je treba izpolniti in predložiti carinskim organom držav članic v pisni obliki na kontrolni točki vstopa v EU ali izstopa iz nje.