Inšpekcijski nadzor > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Inšpekcijski nadzor

Finančna uprava RS obračunala preko milijon evrov delodajalcu, ki delavce napotuje v tujino

Inšpekcijski nadzor

Finančna uprava Republike Slovenije je pri zavezancu za davek, ki opravlja dejavnost »druga specializirana gradbena dela«, opravila davčni inšpekcijski nadzor davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve za obdobje enega leta. Zavezanec je v tem obdobju imel zaposlenih povprečno 180 oseb, ki so opravljale razna montažna dela v tujini. V postopku nadzora je bilo ugotovljeno, da je zavezanec za davek zaposlenim detaširanim delavcem izplačeval dnevnice, do katerih le ti niso bili upravičeni, saj niso bili na službenem potovanju, ampak so bili napoteni na delo v tujino. 

Iz dokumentacije ni bilo mogoče ugotoviti, kolikšen del se nanaša na nepravilno izkazano izplačilo za nadurno delo, delo na praznik in druge dela proste in koliki del naj bi se nanašal na izplačilo detašmaja, prav tako zavezanec v postopku nadzora ni predložil dokazil o izplačanem detašmaju. Neupravičeno izplačane dnevnice so bile posledično obravnavane kot vsako drugo plačilo za opravljeno delo, kar sodi v dohodke iz delovnega razmerja. Pri izračunu je bila upoštevana tudi morebitna upravičenost zaposlenih do terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, povračila stroškov za prehrano in oprostitve iz naslova mednarodnih pogodb. V postopku nadzora so bile tako obračunane dajatve v znesku 1.043.740,50 EUR, ki se v višini 632.325,73 EUR nanašajo na dodatno obračunane prispevke za socialno varnost, v višini 249.403,51 EUR na dohodnino in v višini 162.011,26 EUR na obresti od nepravočasno plačanih dajatev.

nazaj