Inšpekcijski nadzor > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Inšpekcijski nadzor

Finančna uprava RS nadzira klavnice

V 83 % opravljenih nadzorov so bile ugotovljene nepravilnosti iz naslova premalo plačanega davka.

V sklopu izvajanja ciljno usmerjenih nadzorov na področju sive ekonomije je eno izmed rizičnih področij zaznano tudi področje obratovanja klavnic, ki se uvršča v dejavnost proizvodnje mesa in mesnih izdelkov. 

Kontrola prihodkov od zakola živali je bila pri zavezancih opravljena s primerjavo podatkov, ki jih je Finančna uprava RS predhodno pridobila od Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), iz registra VOLOS, ki zagotavlja podatke o zakolu posameznih vrst živine.

V nadzorih so bile ugotovljene zlasti nepravilnosti zaradi neizkazanih prihodkov od storitev zakola in prodaje mesa ter stranskih produktov, ki nastanejo pri zakolu klanja (prodaje kože).  

V 83 % opravljenih nadzorov so bile ugotovljene nepravilnosti iz naslova premalo plačanega davka od dohodkov iz dejavnosti oziroma pravnih oseb in DDV. V enem primeru je bila ugotovljena nepravilnost iz naslova dela na črno, medtem ko nepravilnosti iz naslova zaposlovanja na črno niso bile ugotovljene.

nazaj