Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Davčne blagajne in vezane knjige računov (VKR)

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

 
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Davčne blagajne in vezane knjige računov (VKR)

Davčne blagajne v letu 2017 prinesle 92,4 milijona EUR

V teh podatkih je upoštevana (odšteta) nominalna rast končne potrošnje oz. rast bruto domačega proizvoda.

1. junija 2017 smo po enem letu uvedbe davčnih blagajn javnosti predstavili celovito poročilo o učinkih uvedbe davčnih blagajn, vključno z metodologijo izračuna. Njihov učinek je v prvem letu znašal 81 mio €. 

V drugem letu uvedbe davčnih blagajn smo ocenili doprinos davčnih blagajn pri zavezancih, ki so davčne blagajne uporabljali v letu 2017, hkrati pa so poslovali v letu 2015. Pri tem smo upoštevali revalorizacijo in odšteli nominalno rast končne potrošnje oz. rast bruto domačega proizvoda. Omenjeni zavezanci so v letu 2017 (glede na leto 2015) prostovoljno plačali 44,8 mio € več davka na dodano vrednost, 21,8 mio € več prispevkov za socialno varnost in dohodnine, 25,7 mio € več davka od dohodkov pravnih oseb in 0,026 mio € več davka od dohodka iz dejavnosti. Skupaj je bilo torej iz teh naslovov pobranih za 92,4 mio € več sredstev.

UPORABNIKI DAVČNIH BLAGAJN
Davčne blagajne je v letu 2017 uporabljajo 53.488 davčnih zavezancev, ki so skupaj izdali 1.053.917.633 računov (2,9 milijona računov na dan). Informacijski sistem deluje brez težav, povprečno se izdan račun na strežniku Finančne uprave RS (v nadaljevanju: FURS) potrdi v 5 stotinkah sekunde.

Vsem zavezancem, ki pri poslovanju potrebujejo davčno blagajno, je na voljo brezplačna miniBlagajna FURS. V letu 2017 je miniBlagajno uporabljalo 16.573 zavezancev, ki so preko nje izdali 2.205.864 računov.

SPODBUJANJE POTROŠNIKOV ZA JEMANJE IN PREVERJANJE RAČUNOV
Tudi v letu 2017 je potekala preventivna ozaveščevalna akcija, katere namen je spodbujanje potrošnikov, da račun zahtevajo, vzamejo, ga preverijo in pošljejo na Finančno upravo RS. Na ta način pripomorejo k dvigu davčne kulture in zmanjševanju sive ekonomije. V ta namen je nadaljevala s prirejanjem nekoliko spremenjene nagradne igre »Vklopi razum, zahtevaj račun!«. Z njo je Finančna uprava RS želela krepiti vsakodnevno motivacijo za zahtevanje, jemanje in preverjanje računov ter spodbuditi elektronsko poslovanje preko eDavkov. Preverjanje računov s strani potrošnikov je zelo pomembno tudi za nadzor nad sivo ekonomijo, saj na ta način s strani potrošnikov Finančna uprava RS dobi povratno informacijo o tem, kdo izdaja napačne račune in kakšne so nepravilnosti. S tem lahko z manjšimi delovnimi resursi poveča učinkovitost nadzora. Spodbujanje poslovanja preko eDavkov je pomembno pri zmanjšanju papirnega administriranja in pomeni poenostavitev, skrajšanje ter pocenitev upravnih postopkov.

NADZOR
V letu 2017 je davčni organ v zvezi z davčnimi blagajnami izvedel 15.416 nadzorov (v letu 2016 je bilo izvedenih 27.180). Manjše število izvedenih nadzorov v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 je posledica dejstva, da je bilo v letu 2016 zaradi uvedbe davčnih blagajn izvedenih veliko število preventivnih nadzorov z namenom informiranja zavezancev. 

Največ opravljenih nadzorov je bilo v dejavnosti gostinstva, trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, gradbeništva, drugih dejavnosti (npr. frizerske dejavnosti in osebne storitve), zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnostih ter dejavnosti pekarstva. Največ nepravilnosti je bilo odkritih v dejavnostih gostinstva in trgovine. Storilcem prekrškov je bilo izdanih 1.885 prekrškovnih aktov (1.295 odločb in 590 plačilnih nalogov). Skupaj jim je bila izrečena globa v znesku 3.185.000 evrov, izrečenih pa je bilo tudi 662 opominov. Preko mobilne in spletne aplikacije »Preveri račun« je račune preverjalo 17.226 različnih potrošnikov. Potrošniki so preverili 6.001.077 računov, od tega 5.305.817 (88 %) elektronsko preko mobilne ali spletne aplikacije. Najmanj enkrat je bilo preverjenih 31.442 (60 %) izdajateljev računov.
 

nazaj