Davčne blagajne in vezane knjige računov (VKR) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Davčne blagajne in vezane knjige računov (VKR)

Sprememba dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori)

1. izdaja, dopolnjena vprašanja št. 4, 10 in 20, ter dodana vprašanja št. 135 - 142.

Dopolnjena so vprašanja:

 • Vprašanje 4: Sprejem, objava, veljavnost Zakona o davčnem potrjevanju računov?
 • Vprašanje 10: Ali so že sprejeti in objavljeni podzakonski predpisi?
 • Vprašanje 20: Plačilo s kreditno kartico?

Dodana so vprašanja:

 • Vprašanje 135: Ali je sobodajalec zavezanec za davčno potrjevanje računov?
 • Vprašanje 136: Ali bo vsak taksi štel za poslovni prostor, ki bo moral imeti svojo identifikacijsko številko?
 • Vprašanje 137: Ali lahko eno mobilno elektronsko napravo v dnevu uporablja več voznikov v različnih vozilih?
 • Vprašanje 138:  Če je  predmet prijave poslovnega prostora  mobilna davčna blagajna, kaj je oznaka poslovnega prostora v strukturi številke računa?
 • Vprašanje 139: Ali so prodajalci na »bolšjem« oziroma »kramarskem« sejmu zavezanci za davčno potrjevanje računov? Ali bodo morali imeti davčno blagajno?
 • Vprašanje 140: Ali se plačevanje prek Monete obravnava kot plačilo z gotovino?
 • Vprašanje 141: Ali bodo predmet davčnega potrjevanja računov tudi računi, ki so bili izdani v letu 2015 pred začetkom obvezne uporabe ZDavPR in nimajo vseh podatkov, ki jih zahteva ZDavPR, če so bili plačani v letu 2016?
 • Vprašanje 142: Ali davčne blagajne veljajo tudi za plačilo rezervacije v hotelu, če stranka izrabi pravico do odstopa, hotel pa si te zneske obdrži – ali je treba izdati avansni račun?

Davčno potrjevanje računov (1. izdaja)  

nazaj