Davčne blagajne in vezane knjige računov (VKR) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Davčne blagajne in vezane knjige računov (VKR)

Davčne blagajne: objava tehničnih specifikacij za uporabnike in razvijalce programske opreme

Tehnične specifikacije za davčne blagajne bodo predvidoma objavljene avgusta 2015.

V predlogu zakona o davčnem potrjevanju računov je določeno, da je treba v roku enega meseca od dneva uveljavitve zakona sprejeti podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal vsebino zakona. Glede na predvideno časovnico sprejema zakona načrtujemo, da bo Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov s tehničnimi specifikacijami za uporabnike in razvijalce programske opreme objavljen v mesecu avgustu 2015. Septembra 2015 bo Finančna uprava RS pripravila testni sistem za sprejem in obdelavo podatkov o računih in poslovnih prostorih, na katerem bodo lahko razvijalci programske opreme preizkušali ustreznost delovanja programov za blagajniško poslovanje.

nazaj