• INFO BLAGAJNE
  • MINI BLAGAJNA
  • NAGRADNA IGRA
  • DELOVANJE IS FURS

Novice

Davčne blagajne: objava tehničnih specifikacij za uporabnike in razvijalce programske opreme

21. 5. 2015

Tehnične specifikacije za davčne blagajne bodo predvidoma objavljene avgusta 2015.

V predlogu zakona o davčnem potrjevanju računov je določeno, da je treba v roku enega meseca od dneva uveljavitve zakona sprejeti podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal vsebino zakona. Glede na predvideno časovnico sprejema zakona načrtujemo, da bo Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov s tehničnimi specifikacijami za uporabnike in razvijalce programske opreme objavljen v mesecu avgustu 2015. Septembra 2015 bo Finančna uprava RS pripravila testni sistem za sprejem in obdelavo podatkov o računih in poslovnih prostorih, na katerem bodo lahko razvijalci programske opreme preizkušali ustreznost delovanja programov za blagajniško poslovanje.

nazaj
več novic

Števec

Od 1. 12. 2015 do 25. 5. 2016 do 12:00Število
Št. zavezancev, ki so prevzeli dig. potrdila*54.729
Št. prevzetih dig. potrdil*73.680
Št. zavezancev, ki so davčno potrdili račune47.271
Št. davčno potrjenih računov (od 2. 1. 2016)386 MIO
Št. davčno potrjenih računov dne 24. 5.2.810.763

Opomba:
*  namenska digitalna potrdila za davčne blagajne

Opis

Državni zbor RS je 15. julija 2015 sprejel  Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se je začel uporabljati 2. januarja 2016. 

Sprejet je sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava potrjuje in shranjuje podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z veljavnima členoma 38. in 31. a  Zakona o davčnem postopku tvori sistem, ki omogoča sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter bo omejil sivo ekonomijo. 

Zavezanec mora ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Račun mora izdati najpozneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino. Zavezanec mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun. 

Da bi razbremenili tiste zavezance, ki izdajajo manjše število računov, smo omogočili izdajanje računov z aplikacijo na portalu eDavki. Predvideno je prehodno obdobje, v katerem bodo lahko zavezanci izdajali račune iz vezane knjige računov, ki jih bo treba v desetih dneh od izdaje potrditi prek aplikacije na portalu eDavki. 

Kupec blaga oziroma prejemnik storitve mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo. Kupec lahko za vse izdane račune preveri, ali so bili ustrezno prijavljeni finančni upravi. To lahko stori prek posebne mobilne aplikacije ali spletne strani finančne uprave. Sistem tako omogoča dvojno kontrolo izdanih računov prek finančne uprave in prek kupca. 

Da bi zmanjšali tveganje za neizdajanje računov, posebno pozornost namenjamo spodbujanju kupcev k jemanju računov. Zato je vzporedno z uvedbo davčnih blagajn uvedena posebna nagradna igra.

Izvajanje postopka potrjevanja računov in izdajanje računov v skladu s tem zakonom je bilo mogoče že decembra 2015. S tem smo želeli zavezancem omogočiti lažji prehod na nov način izdajanja računov.

 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki je bil sprejet 14. avgusta 2015, natančneje ureja določene vsebine zakona. 

Finančna uprava RS je pripravila  tehnične specifikacije in testno okolje za sprejem ter obdelavo podatkov o računih in poslovnih prostorih. V testnem okolju so lahko razvijalci programske opreme preizkušali ustreznost delovanja programov za blagajniško poslovanje.

Podrobnejši opisi

Tehnične informacije

Obvestilo o obveznosti izdaje, prevzema in zadržanja računa

Obvestilo najprej shranite in ga nato natisnete neposredno z vaše naprave. V nastavitvah za tiskanje izberete možnost tiskanja v dejanski velikosti.

Predstavitve

Publikacije

Zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Opozorilo:
Angleški prevod zakonodaje je neuradni prevod besedila predpisa.  Predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Finančna uprava RS ne jamči odškodninsko ali kako drugače. V primeru kakršnihkoli sporov se uporabi slovensko besedilo, ki je objavljeno v Uradnem listu RS. Pred uporabo besedila preverite obstoj morebitnih naknadnih sprememb.