• ARHIV
 • UPORABA APLIKACIJE
 • ZAHTEVAJ RAČUN

Novice

Potrošniki preverili in poslali na FURS že 20 milijonov računov

30. 11. 2016

Nagradna igra se izteče konec leta. V letu 2017 že nova, zanimivejša nagradna igra.

Z odzivom potrošnikov je Finančna uprava zelo zadovoljna, saj so potrošniki v prvih enajstih mesecih nagradne igre preverili 20 milijonov računov, število nepotrjenih računov pa se je zmanjšalo. V prvem trimesečju je bilo 1,9 % nepotrjenih računov, v drugem in tretjem trimesečju pa je takšnih računov le še 1,2 %. Pri podrobnejših pregledih nato nadzorniki Finančne uprave ugotavljajo, kaj je razlog, da posamezni račun ni bil potrjen na Finančni upravi RS.

Doslej si je na svoje mobilne telefone aplikacijo »Preveri račun«, s katero lahko potrošniki preverjajo račune in sodelujejo v nagradni igri, preneslo že 111.000 potrošnikov, ki so doslej vsaj enkrat preverili račune 75 % uporabnikov davčnih blagajn. Povedano drugače: potrošniki so s svojimi mobilni telefoni preverili tri četrtine vseh izdajateljev računov, ki uporabljajo davčne blagajne. 

Finančna uprava RS je nagradno igro »Vklopi razum, zahtevaj račun« pripravila ob uvedbi davčnih blagajn (1. 1. 2016), saj so te lahko v boju proti sivi ekonomiji uspešne samo, če bodo tudi potrošniki ozaveščeni pri jemanju računov za plačano blago in storitve.

S 1. septembrom 2016 se je že začel četrti krog nagradne igre, ki se bo zaključil 31. decembra 2016. Potrošniki tako pakete z 10 računi različnih izdajateljev zbirajo do konca leta 2016.

Z novim letom pa na Finančni upravi RS načrtujemo novo oziroma prenovljeno nagradno igro, ki bo še zanimivejša za potrošnike in učinkovitejša pri odpravljanju sive ekonomije. Podrobnosti glede tega pa bodo javnosti predstavljene v naslednjih tednih.

nazaj
več novic

Opis

Vse informacije o nagradni igri »Vklopi razum zahtevaj račun!« v letu 2016

Nagradna igra »Vklopi razum zahtevaj račun!« v letu 2017

Nagradna igra, v kateri sodelujejo fizične osebe (potrošniki), poteka od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Prireja se v štirih zaporednih krogih:

 • 1. krog od 1. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017
 • 2. krog od 1. 4. 2017 do vključno 30. 6. 2017
 • 3. krog od 1. 7. 2017 do vključno 30. 9. 2017
 • 4. krog od 1. 10. 2017 do vključno 31. 12. 2017

Nagrade

V vsakem krogu nagradne igre, skupaj štirikrat, se izžrebajo tri nagrade: 

1-krat denarna nagrada»Paket računov«v vrednosti 10.000 EUR
1-krat denarna nagrada»Storitve«v vrednosti 10.000 EUR
1-krat denarna nagrada»eDavki«v vrednosti 10.000 EUR
Skupaj:v vrednosti 30.000 EUR

 Pravila v celoti

1. Denarna nagrada »Paket računov« v vrednosti 10.000 EUR

Paket računov se tvori, ko potrošnik zbere 10 računov različnih izdajateljev. Sodelovati je mogoče na tri načine:

 1. Preko mobilne aplikacije »Preveri račun«
  Aplikacija je enaka, kot je bila za nagradno igro v letu 2016, vendar jo mora potrošnik posodobiti. 

  V aplikaciji potrdite, da sprejemate pravila nagradne igre, in vnesite svojo davčno številko. Nato pošljite Finančni upravi RS podatke o računu in ga preverite.

  Ko to v posameznem krogu naredite na desetih računih različnih izdajateljev, se vam samodejno oblikuje paket računov, s katerim sodelujete v nagradni igri. V posameznem žrebanju lahko sodelujete z več paketi računov. Z istim računom lahko sodelujete le enkrat.

 2. Preko spletne aplikacije »Preveri račun«
  Preko   spletnega portala vstopite v aplikacijo za preverjanje računov. Postopek je podoben kot pri mobilni aplikaciji.

 3. Po pošti
  Deset računov različnih izdajateljev skupaj z osebnimi podatki pošljite v kuverti na naslov:

  Finančna uprava RS
  »Vklopi razum, zahtevaj račun!«
  p. p. 270
  1001 Ljubljana


  Zato v kuverto ne pozabite priložiti svoje davčne številke!

2. Denarna nagrada »Storitve« v vrednosti 10.000 EUR

Za nagrado »Storitve« se vam oblikuje srečka storitve, ko preverite račun za opravljeno storitev v prostorih naročnika ali na terenu in storitve vzdrževanja in popravila motornih vozil, med katere sodijo tudi popravila, montaža ali zamenjava gum in zračnic. Natančen seznam storitev na domu je določen v  dodatku k pravilom   .

Za nagrado »Storitve« se torej oblikuje srečka za vsak preverjeni račun. 

Za omenjeno nagrado je mogoče sodelovati na dva načina:

 1. Preko mobilne aplikacije »Preveri račun«
  Aplikacija je enaka, kot je bila za nagradno igro v letu 2016, vendar jo mora potrošnik posodobiti. 

 2. Preko  spletne aplikacije »Preveri račun«

V aplikaciji pred potrditvijo ujemanja računa preverite, ali gre za račun za zgoraj navedene storitve ter ga ustrezno označite in pošljete fotografijo. Izvirnik računa morate v tem primeru obvezno hraniti do izteka roka za izplačilo nagrade »Storitve«. Račun se vam šteje tudi kot en račun izdajatelja za oblikovanje paketa računov. Z istim računom za nagrado »Storitve« lahko sodelujete le enkrat.

Po navadni pošti sodelovanje za to nagrado ni mogoče!

3. Denarna nagrada »eDavki« v vrednosti 10.000 EUR

Udeleženec sodeluje v posameznem krogu nagradne igre za nagrado »eDavki« s srečko eDavki, ki se oblikuje po izvajanju dejanj in aktivnostmi na zaprtem portalu eDavki.

Udeleženec se mora v sistem eDavki registrirati - imeti mora digitalno potrdilo. 

Kako začnete uporabljati eDavke?

Kratka  navodila z učnim videom o pridobitvi in prevzemu digitalnega potrdila, prijavi in vstopu v eDavke.

Po opravljeni registraciji na zaprtem portalu eDavki potrdite pravila nagradne igre.

Za srečko eDavki se v posameznem krogu nagradne igre šteje:

 • registracija kvalificiranega digitalnega potrdila
 • en istovrsten uspešno vložen elektronski dokument iz seznama dokumentov, objavljenega na portalu eDavki, za katerega ni predpisana obvezna oddaja preko portala eDavki
 • en vpogled v informativni izračun dohodnine (obrazec Doh-IID)
 • en vpogled v eKatico zavezanca in
 • en vpogled v informativni izračun obresti.

Aplikacija za mobilne naprave