• ARHIV
 • UPORABA APLIKACIJE
 • ZAHTEVAJ RAČUN

Novice

Denarne nagrade kot spodbuda potrošnikom, da zahtevajo, vzamejo in preverijo račune

17. 12. 2015

Nagradna igra bo potekala v letu 2016.

Davčne blagajne, ki jih bo treba uporabljati od 2. 1. 2016 dalje, ne bodo učinkovite, če ponudnik blaga ali storitve ne bo izdal računa. Zaradi spodbujanja potrošnikov, da zahtevajo, vzamejo in preverijo račune, bo v letu 2016 izvedena nagradna igra »Vklopi razum, zahtevaj račun!« Nagrade v višini 15, 10 in 5 tisoč evrov bodo podeljene vsake tri mesece. Sodeloval bo lahko vsak, ki bo zbral najmanj 10 računov različnih izdajateljev in jih preko posebne mobilne aplikacije »Preveri račun«, preko e-Davkov ali po pošti poslal Finančni upravi RS.

 Gradivo z novinarske konference

 Sporočilo za medije   

nazaj
več novic

Opis

Vse informacije o nagradni igri »Vklopi razum zahtevaj račun!« v letu 2016

Nagradna igra »Vklopi razum zahtevaj račun!« v letu 2017

Nagradna igra, v kateri sodelujejo fizične osebe (potrošniki), poteka od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Prireja se v štirih zaporednih krogih:

 • 1. krog od 1. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017
 • 2. krog od 1. 4. 2017 do vključno 30. 6. 2017
 • 3. krog od 1. 7. 2017 do vključno 30. 9. 2017
 • 4. krog od 1. 10. 2017 do vključno 31. 12. 2017

Nagrade

V vsakem krogu nagradne igre, skupaj štirikrat, se izžrebajo tri nagrade: 

1-krat denarna nagrada»Paket računov«v vrednosti 10.000 EUR
1-krat denarna nagrada»Storitve«v vrednosti 10.000 EUR
1-krat denarna nagrada»eDavki«v vrednosti 10.000 EUR
Skupaj:v vrednosti 30.000 EUR

 Pravila v celoti

1. Denarna nagrada »Paket računov« v vrednosti 10.000 EUR

Paket računov se tvori, ko potrošnik zbere 10 računov različnih izdajateljev. Sodelovati je mogoče na tri načine:

 1. Preko mobilne aplikacije »Preveri račun«
  Aplikacija je enaka, kot je bila za nagradno igro v letu 2016, vendar jo mora potrošnik posodobiti. 

  V aplikaciji potrdite, da sprejemate pravila nagradne igre, in vnesite svojo davčno številko. Nato pošljite Finančni upravi RS podatke o računu in ga preverite.

  Ko to v posameznem krogu naredite na desetih računih različnih izdajateljev, se vam samodejno oblikuje paket računov, s katerim sodelujete v nagradni igri. V posameznem žrebanju lahko sodelujete z več paketi računov. Z istim računom lahko sodelujete le enkrat.

 2. Preko spletne aplikacije »Preveri račun«
  Preko   spletnega portala vstopite v aplikacijo za preverjanje računov. Postopek je podoben kot pri mobilni aplikaciji.

 3. Po pošti
  Deset računov različnih izdajateljev skupaj z osebnimi podatki pošljite v kuverti na naslov:

  Finančna uprava RS
  »Vklopi razum, zahtevaj račun!«
  p. p. 270
  1001 Ljubljana


  Zato v kuverto ne pozabite priložiti svoje davčne številke!

2. Denarna nagrada »Storitve« v vrednosti 10.000 EUR

Za nagrado »Storitve« se vam oblikuje srečka storitve, ko preverite račun za opravljeno storitev v prostorih naročnika ali na terenu in storitve vzdrževanja in popravila motornih vozil, med katere sodijo tudi popravila, montaža ali zamenjava gum in zračnic. Natančen seznam storitev na domu je določen v  dodatku k pravilom   .

Za nagrado »Storitve« se torej oblikuje srečka za vsak preverjeni račun. 

Za omenjeno nagrado je mogoče sodelovati na dva načina:

 1. Preko mobilne aplikacije »Preveri račun«
  Aplikacija je enaka, kot je bila za nagradno igro v letu 2016, vendar jo mora potrošnik posodobiti. 

 2. Preko  spletne aplikacije »Preveri račun«

V aplikaciji pred potrditvijo ujemanja računa preverite, ali gre za račun za zgoraj navedene storitve ter ga ustrezno označite in pošljete fotografijo. Izvirnik računa morate v tem primeru obvezno hraniti do izteka roka za izplačilo nagrade »Storitve«. Račun se vam šteje tudi kot en račun izdajatelja za oblikovanje paketa računov. Z istim računom za nagrado »Storitve« lahko sodelujete le enkrat.

Po navadni pošti sodelovanje za to nagrado ni mogoče!

3. Denarna nagrada »eDavki« v vrednosti 10.000 EUR

Udeleženec sodeluje v posameznem krogu nagradne igre za nagrado »eDavki« s srečko eDavki, ki se oblikuje po izvajanju dejanj in aktivnostmi na zaprtem portalu eDavki.

Udeleženec se mora v sistem eDavki registrirati - imeti mora digitalno potrdilo. 

Kako začnete uporabljati eDavke?

Kratka  navodila z učnim videom o pridobitvi in prevzemu digitalnega potrdila, prijavi in vstopu v eDavke.

Po opravljeni registraciji na zaprtem portalu eDavki potrdite pravila nagradne igre.

Za srečko eDavki se v posameznem krogu nagradne igre šteje:

 • registracija kvalificiranega digitalnega potrdila
 • en istovrsten uspešno vložen elektronski dokument iz seznama dokumentov, objavljenega na portalu eDavki, za katerega ni predpisana obvezna oddaja preko portala eDavki
 • en vpogled v informativni izračun dohodnine (obrazec Doh-IID)
 • en vpogled v eKatico zavezanca in
 • en vpogled v informativni izračun obresti.

Aplikacija za mobilne naprave