Medijsko središče > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Davki

Še več obrazcev v eDavkih zgolj z uporabniškim imenom in geslom

Poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe

Z namenom poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe je od 19. 1. 2018 dalje mogoče z uporabo uporabniškega imena in gesla oddati tudi naslednje obrazce, napovedi, ugovore, obračune:

1. Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete
2. Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje
3. Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
4. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU
5. Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
6. Napoved za odmero dohodnine od dividend
7. Napoved za odmero dohodnine od obresti
8. Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
9. Napoved za odmero dohodnine
10. Ugovor zoper informativni izračun dohodnine

Ob tem vas tudi obveščamo, da se bo proces poenostavitve dostopa fizičnih oseb do portala eDavki nadaljeval še v prihodnje. Ob zaključku procesa bo fizični osebi z uporabo uporabniškega imena in gesla omogočen vpogled in oddaja vseh obrazcev, napovedi, ugovorov in drugih dokumentov.

nazaj