Medijsko središče > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Medijsko središče

Prva javna dražba najdenih predmetov

Prijavljenih je bilo 98 dražiteljev, prodanih pa je bilo vseh 47 predmetov.

7. oktobra 2017 ob 10. uri je pred stavbo Generalnega finančnega urada na Šmartinski cesti 55 v Ljubljani potekala javna dražba najdenih predmetov. Gre za predmete, ki jih najditelji prinesejo na Policijo, v enem letu pa se ne najde lastnika oz. se ta ne javi. Če po tem obdobju najditelj ne želi pridobiti lastninske pravice, se predmet šteje za opuščenega in postane last države. Finančna uprava RS takšne predmete proda, izkupiček od prodaje pa je prihodek proračuna Republike Slovenije. Doslej je bila za takšne javne dražbe pristojna Policija, od letos pa jih bo izvajala Finančna uprava RS.

Dražba najdenih predmetov je odlično potekala. Prijavljenih je bilo 98 dražiteljev, prodanih pa je bilo vseh 47 predmetov. Skupna izklicna cena je bila 700 EUR, iztržili pa smo 3.005 EUR. Najdražje smo prodali Tomos Avtomatik za 295 EUR, ki je imel izklicno ceno 10 EUR.  

 

nazaj