Medijsko središče > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Medijsko središče

Slovenija med petimi državami EU z najnižjo vrzeljo DDV

Po podatkih Evropske komisije za leto 2015 se je DDV vrzel v Sloveniji zmanjšala za 2 odstotni točki.

V poročilu Evropska komisija Slovenijo uvršča med 5 evropskih držav z najnižjo vrzeljo na področju DDV.

Države članice v Evropski uniji zaradi davčnih goljufij in neustreznih sistemov pobiranja davkov izgubijo milijarde evrov prihodkov od davka na dodano vrednost (DDV). Vrzel pri davku na dodano vrednost, ki je razlika med pričakovanimi prihodki od DDV in dejansko zbranim DDV, nastane zaradi izogibanja plačevanja davkov, davčnih utaj, nezmožnosti plačila zapadlih obveznosti ter postopkov zaradi insolventnosti, posredno pa kaže tudi na učinkovitost dela davčne administracije.  

Celotno sporočilo za javnost  

nazaj