Medijsko središče > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Medijsko središče

Poziv k vpisu v register računovodske poklicne skupine

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine poziva vse, ki sodijo v računovodsko poklicno skupino, k vpisu v register.

Vpišejo  se lahko posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s Pravilnikom o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini. Vpis poteka v elektronski obliki na spletni strani odbora in je brezplačen.

Osnovna informacija o delovanju in namenu odbora

Odbor je bil ustanovljen z namenom spodbujanja strokovne usposobljenosti, krepitve poklicne etike v računovodski stroki in izboljšanja javne podobe poklicne skupine. V odboru so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Davčno izobraževalni inštitut, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Finančna uprava Republike Slovenije, Inštitut za računovodstvo, Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Visoka šola za računovodstvo, Zbornica računovodskih servisov in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Več informacij lahko dobite na spletni strani odbora.

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine

V odboru so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Davčno izobraževalni inštitut, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Finančna uprava Republike Slovenije, Inštitut za računovodstvo, Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Visoka šola za računovodstvo, Zbornica računovodskih servisov in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Računovodska poklicna skupina

Pri opredelitvi računovodske poklicne skupine se je odbor oprl na opredelitev IFAC (International Federation of Accountants) in KLASIUS. Računovodska poklicna skupina je skupina poklicev, ki je v Klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja – KLASIUS razvrščena v področje 344 – Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo ter hkrati ustreza izhodiščem, ki jih uporablja Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC) za opredelitev računovodskih strokovnjakov v javni praksi in računovodskih strokovnjakov v gospodarstvu in negospodarstvu.

Register

Register je bil vzpostavljen na pobudo Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine, da se uveljavijo pregledna merila in pogoji za opravljanje računovodskega poklica v Sloveniji. Na ta način želi odbor vzpostaviti na nacionalni ravni usklajena merila usposobljenosti in okrepiti poklicno etiko, s tem pa povečati zadovoljstvo uporabnikov računovodskih storitev in informacij ter izboljšati pogoje za delo znotraj računovodske skupine.

nazaj