Medijsko središče > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Medijsko središče

Finančni urad Nova Gorica obiskal državni sekretar Tilen Božič

V okviru vladnega obiska Goriške regije je državni sekretar ministrstva za finance Tilen Božič obiskal Finančni urad Nova Gorica in se seznanil z njegovim poslovanjem.

Državnega sekretarja Božiča sta na uradu sprejela generalna direktorica Finančne uprave RS Jana Ahčin in direktor Finančnega urada Nova Gorica Jure Bačar s sodelavci. Govorili so o tekočih aktivnostih in poslovanju novogoriškega urada, prostorski problematiki urada ter se dotaknili tudi mednarodne izterjave pri zavezancih, ki imajo račune tudi v tujini.

Finančni urad Nova Gorica (FU Nova Gorica) je pristojen za področje 4 upravnih enot: Ajdovščino, Idrijo, Novo Gorico in Tolmin ter 13 občin. Na tem območju živi 118.064 prebivalcev, deluje 7.043 pravnih oseb in 6.695 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ter 6.014 zavezancev za DDV.

Na FU Nova Gorica je zaposlenih 244 uslužbencev, ki delajo na šestih lokacijah. Poleg klasične davčne in carinske funkcije urad upravlja kar 6 dodatnih kompetenčnih centrov. To pomeni, da urad za področje cele države opravlja identifikacijo za DDV, pomoč uporabnikom – »Helpdesk«, zajem statističnih podatkov za Intrastat, naloge v tranzitnih postopkih, naloge prekrškovnega centra za zahodno Slovenijo in izdajo dovoljenj za skupno zavarovanje v carinskih postopkih.

V letu 2016 je novogoriški urad pobral 400 milijonov evrov javnofinančnih prihodkov, kar predstavlja 2,7 odstotkov vseh pobranih prihodkov FURS. Skupni davčni dolg je ob koncu lanskega leta znašal 38,9 milijone evrov, kar je 3,8 milijona evrov oziroma 9 odstotkov manj kot leto prej.

Državnemu sekretarju sta generalna direktorica in direktor novogoriškega urada predstavila problematiko delovanjem na dveh, med seboj oddaljenih lokacijah. Slaba polovica uslužbencev urada je namreč še vedno locirana na sedežu nekdanjega carinskega urada na mednarodnem prehodu v Vrtojbi, ki je približno 7 kilometrov oddaljen od sedeža urada v Novi Gorici.

nazaj