Sektor za operativno komuniciranje

Sektor za operativno komuniciranje deluje od 1. 9. 2016 v okviru Finančnega urada Murska Sobota. Prevzel je naloge nekdanjega Operativno komunikacijskega centra, ki je deloval od septembra 2013 v okviru Mobilnega oddelka Sektorja za nadzor Finančnega urada Murska Sobota.

Sektor za operativno komuniciranje deluje po sistemu 24/7/365. Glavne naloge Sektorja za operativno komuniciranje so:

  • koordinacija in spremljanje dela mobilnih oddelkov na terenu;
  • usklajevanje aktivnosti, vezanih na operativno sodelovanje s pristojnimi službami na nacionalnem in mednarodnem nivoju;
  • obravnavanje prijav;
  • upravljanje z anonimnim telefonom;
  • nudenje pomoči uslužbencem finančne uprave pri pridobivanju in preverjanju podatkov iz različnih podatkovnih zbirk in aplikacij.

Kontaktni podatki

Finančna uprava Republike Slovenije
Finančni urad Murska Sobota
Sektor za operativno komuniciranje
Glavna ulica 2
9220 Lendava

T: 02 530 3580
E:  okc.fu(at)gov.si