Prijave kršitev

Prijavite kršitev carinske in davčne zakonodaje – prijava je lahko tudi anonimna

Katere informacije posredovati?

V prijavi je potrebno navesti  čim bolj natančne podatke o kršitvi, saj le ti omogočajo učinkovito in uspešno izvedbo postopka na podlagi podane prijave.

Prijavitelje prosimo, da pri prijavi:

  1. navedejo čim več podatkov o kršitelju
  2. na kratko opišejo kršitve (podatki o vrsti kršitve ter datumu in kraju kršitve),
  3. priložijo morebitna dokazila, ki kažejo na sum storitve kršitve (na primer fotografije, listine, podatke o pričah, …. 

Kam posredovati informacije?

Posamezniki lahko vse informacije glede kršitev carinske in davčne zakonodaje posredujejo Finančni upravi RS in sicer:

  • po elektronski pošti na naslov  prijave.fu(at)gov.si
  • na anonimni telefon 080 11 22
  • po pošti na naslov Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9001 Murska Sobota
  • osebno na najbližjem finančnem uradu v času uradnih ur 

Anonimni telefon je odzivnik, kjer se izjava posameznika zgolj posname, ni pa se mogoče pogovoriti z uradno osebo Finančne uprave RS.

Obrazec za prijavo kršitev:  

Varovanje tajnosti vira prijave

Zakon o finančni upravi določa, da je uradna oseba dolžna varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij. Tako se podatki o prijavitelju ne smejo posredovati, prijava pa je lahko tudi anonimna.

Lažna prijava

Fizična oseba, ki da lažno prijavo, se v skladu z 38. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje s 500 EUR globe. V posebno hudih primerih se ob zakonsko izpolnjenih pogojih kriva ovadba v skladu z 283. Kazenskega zakonika šteje za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do dveh let.