Generalni finančni urad (GFU)

Finančna uprava Republike Slovenije
Generalni finančni urad
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
p.p. 631, 1001 Ljubljana
T: 01 478 3800 H.C.
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si

Uradne ure
Ponedeljek od 8.30 do 15. ure
Torek od 8.30 do 15. ure
Sreda od 8.30. do 16. ure
Četrtek od 8.30 do 15. ure
Petek od 8.30 do 14. ure
 

Jana Ahčin, generalna direktorica
T: 01 478 2780
F: 01 478 2752
E: gfu.fu(at)gov.si
 

Peter Grum, namestnik generalne direktorice
T: 01 478 2780
F: 01 478 2752
E: gfu.fu(at)gov.si


Peter Jenko, namestnik generalne direktorice
T: 01 478 2780
F: 01 478 2752
E: gfu.fu(at)gov.si

 
Služba generalne direktorice
Vodja: Brane Gregorič
T: 01 478 2780
F: 01 478 2752
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Uprava za carine
Direktor: mag. Stanislav Mikuž
T: 01 478 3804
F: 01 478 3901
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Uprava za davke
Direktor: mag. Janko Preac
T: 01 478 2784
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Uprava za nadzor
Direktorica: Ines Vodopivec-Podgornik
T: 01 478 3820
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Uprava za računovodstvo in izvršbo
Direktorica: Marta Mihelin
T: 01 369 3902
F: 01 369 3901
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Urad za splošne zadeve
Direktorica: Natalija Radelj Mehle
T: 01 478 3035
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Urad za informatiko 
Direktor: dr. Tomaž Kralj
T: 01 478 2884
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Notranjerevizijska služba
Vodja: Urška Vodlan
T: 01 478 3944
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Služba za notranji nadzor
Vodja: Luciano Sinčič
T: 01 478 2798
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Seznam pooblaščenih oseb