Generalni finančni urad (GFU)

Finančna uprava Republike Slovenije
Generalni finančni urad
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana
p.p. 631, 1001 Ljubljana
T: 01 478 3800 H.C.
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Jana Ahčin, generalna direktorica
T: 01 478 2780
F: 01 478 2752
E: gfu.fu(at)gov.si
 

Peter Grum, namestnik generalne direktorice
T: 01 478 2780
F: 01 478 2752
E: gfu.fu(at)gov.si


Peter Jenko, namestnik generalne direktorice
T: 01 478 2780
F: 01 478 2752
E: gfu.fu(at)gov.si

Služba generalne direktorice
Vodja: Brane Gregorič
T: 01 478 2780
F: 01 478 2752
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Uprava za carine
Direktor: mag. Stanislav Mikuž
T: 01 478 3804
F: 01 478 3901
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Uprava za davke
Direktor: mag. Janko Preac
T: 01 478 2784
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Uprava za nadzor
Direktorica: Ines Vodopivec-Podgornik
T: 01 478 3820
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Uprava za računovodstvo in izvršbo
Direktorica: Marta Mihelin
T: 01 369 3902
F: 01 369 3901
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Urad za splošne zadeve
Direktorica: Natalija Radelj Mehle
T: 01 478 3035
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Urad za informatiko 
Direktor: dr. Tomaž Kralj
T: 01 478 2884
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Notranjerevizijska služba
Vodja: Urška Vodlan
T: 01 478 3944
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Služba za notranji nadzor
Vodja: Luciano Sinčič
T: 01 478 2798
F: 01 478 3900
E: gfu.fu(at)gov.si
 
Seznam pooblaščenih oseb