Finančni urad Novo mesto

Finančni urad Novo mesto
p. p. 380
8001 Novo mesto
Kandijska cesta 21, Novo mesto
T: 07 371 9600
F: 07 371 9602
E: nm.fu(at)gov.si
  
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure
 

Finančni urad Novo mesto obsega območja upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje. Direktor je Milan Kelher.

Seznam pooblaščenih oseb

Svetovalci za pomoč strankam  

 
 
Sektor za carine, Oddelek za carinjenje Novo mesto
Češča vas 41
8000 Novo mesto
T: 07 338 1481
F: 07 338 1482
E: nm.oc-nm.fu(at)gov.si
Uradne ure
Od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure
Sektor za carine, Oddelek za carinjenje Obrežje
Obrežje 26
8261 Jesenice na Dolenjskem
T: 07 297 8000, 297 8101, 297 8111
F: 07 297 8105, 297 8115
E: nm.oc-ob.fu(at)gov.si, nm.blagovnaOB.fu(at)gov.si
Uradne ure
Vse dni v tednu in 24 ur dnevno
Sektor za carine, Pisarna Metlika
Cesta bratstva in enotnosti 97
8330 Metlika
T: 07 356 6340
F: 07 356 6348
E: nm.cp-me.fu(at)gov.si
Uradne ure
Od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure
Sektor za carine, Oddelek za trošarine Novo mesto
Kočevarjeva ulica 1
8000 Novo mesto
T: 07 338 1491
F: 07 338 1492
E: nm.tro-nm.fu(at)gov.si
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure
Sektor za carine, Oddelek za trošarine Obrežje
Obrežje 26
8261 Jesenice na Dolenjskem
T: 07 297 8000
E: nm.tro-ob.fu(at)gov.si
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure
Sektor za carine, Oddelek za promet
Obrežje 26
8261 Jesenice na Dolenjskem
T: 07 297 8000
E: nm.fu(at)gov.si
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8. do 13. ure
Sektor za davke, Pisarna Črnomelj
Kolodvorska cesta 32
8340 Črnomelj
T: 07 371 9600
F: 07 371 9602
E: nm.fu(at)gov.si
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure

V mesecu novembru in decembru so uradne ure samo ob sredah.
Sektor za davke, Pisarna Metlika
Naselje Borisa Kidriča 14/II
8330 Metlika
T: 07 371 9600
F: 07 371 9602
E: nm.fu(at)gov.si
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure

V mesecu novembru in decembru so uradne ure samo ob ponedeljkih.
Sektor za davke, Pisarna Trebnje
Goliev trg 4
8210 Trebnje
T: 07 371 9600
F: 07 371 9602
E: nm.fu(at)gov.si
Uradne ure
Ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
Sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure