Anonimne prijave

Anonimne prijave Finančni upravi RS

Finančna uprava RS ima brezplačno 24-urno telefonsko linijo in elektronski naslov, kamor lahko posamezniki povsem anonimno in zaupno posredujejo kakršnekoli informacije v zvezi s kršitvami davčne in carinske zakonodaje. S podajo prijave namreč lahko tudi državljani, ki se srečujejo s konkretnimi nepravilnosti, kjer je razvidno prikrivanje in izogibanje davčnim in carinskim obveznostim, sodelujejo pri odkrivanju in sankcioniranju teh nepravilnosti, finančni organ pa lahko nato proti kršiteljem ukrepa na podlagi konkretnih podatkov.

Številka anonimnega telefona: 080 11 22

E:  prijave.fu(at)govpong.si

Kam gre vaš denar?
(klikni na sliko)
Življenjske situacije sive ekonomije
(klikni na sliko)

Razlogi za posredovanje informacij

Neizpolnjevanje davčnih in carinskih obveznosti s strani zavezancev ima širše razsežnosti, kot si je mogoče predstavljati, posledice pa dolgoročno nastanejo tam, kjer si najmanj želimo – pri nas samih. Tudi preprosto dejanje, kot je plačilo blaga ali storitve brez izdaje računa, kjer imamo občutek da smo nekaj prihranili, ker smo avto popravili pri mehaniku, ki nam ni izdal računa, posredno vpliva na nas. Ker račun ni bil izdan, ta ni bil vključen v davčne obračune, posledično ni bila obračunana in plačana davčna obveznost. Davki pa so najpomembnejši proračunski vir, iz katerega se zagotavljajo različne javne storitve, in če so davki utajeni, je tudi obseg javnih storitev skrčen. Tako so na primer strožji pogoji za subvencioniranje prehrane v šolah, subvencioniranje šolskih prevozov, pridobitev denarne pomoči, pridobitev nadomestila za brezposelnost, izpolnitev pogojev za upokojitev, itn. V zadnjem času smo priča varčevanju z javnimi sredstvi, pri čemer igrajo pomembno vlogo tudi kršitve davčnih in carinskih obveznosti. Dodatna posledica neizdaje računa s strani mehanika, omenjenega zgoraj, je tudi nemožnost uveljavljanja garancije na opravljeno delo. Če primeroma navedemo še kršitev neplačevanja prispevkov za socialno varnost, ima takšno ravnanje delodajalca za posledico krčenje obsega zdravstvenih in podobnih storitev, saj sta zdravstvena in pokojninska blagajna zaradi neplačila prispevkov okrnjeni. Zaposleni sicer s strani delodajalca dobi plačilo v gotovini »na roke«, ker pa delodajalec teh izplačil ni prijavil in zanj plačal ustrezne prispevke, omenjena kršitev neposredno vpliva tudi na delavce, saj imajo ti nižjo osnovo za izračun višine pokojnine in posledično nižjo pokojnino. Primerov je mogoče našteti precej, v vseh primerih pa je mogoče ugotoviti, da kratkoročno predstavljena korist kršitve davčne in carinske zakonodaje dolgoročno negativno vpliva na vse.

Poleg neizpolnjevanja davčnih in carinskih obveznosti je potrebno opozoriti tudi na negativne posledice tihotapljenja cigaret, alkohola, komercialnega blaga, drog, orožja ter ostalega blaga, ki je lahko predmet kršitev in goljufij v carinskih in trošarinskih postopkih. Slovenija leži na križišču pomembnih evropskih tihotapskih poti. Del tihotapljenega blaga ostane tudi pri nas. Tihotapljenje ima negativen vpliv na družbo, saj omogoča razpečevanje komercialnega, največkrat ponarejenega blaga, trošarinskega blaga - najpogosteje cigaret, alkoholnih pijač in naftnih derivatov.

 

Katere informacije nam posredujte

Sporočene informacije se lahko nanašajo na:

 • neizdajo računov za dobavljeno blago ali opravljene storitve,
 • izplačilo plač brez plačilnih list v gotovini »na roke«,
 • opravljanje dela na črno in druge kršitve davčnih in carinskih predpisov,
 • lahko pa se nanašajo tudi na osebe, vozila, blago in tudi podjetja, za katere se sumi, da so vpletena v nezakonite posle. Pogosto v takih primerih opazimo da: 

  • so vozila posebej prirejena za skrivanje in transport blaga;
  • se natovarjanje, pretovarjanje ter druga manipulacija z blagom opravlja na skrivaj;
  • je blago, ki se prodaja, običajno slabše kvalitete, nižjih cen in ponarejenih blagovnih znamk;
  • poteka prodaja takega blaga izven lokalov in prodajnih mest;
  • se vpletene osebe pogosto identificirajo z lažnimi imeni in dokumenti.

Navedenih primerov je le nekaj. Dejanska paleta sumljivih in nezakonitih okoliščin in dogodkov, ki jih lahko posameznik opazi, pa je mnogo širša. 

 

Kateri podatki nam koristijo za nadaljnjo preiskavo

Na telefonsko številko 080 11 22, ki je preko avtomatskega telefonskega odzivnika odprta 24 ur na dan, ali na elektronski naslov prijave.fu@gov.si lahko posameznik, ki zazna kršitev davčne in carinske zakonodaje, tihotapsko dejavnost, oziroma razpolaga z informacijo o goljufiji ali pričakovani goljufiji, posreduje podatke, ki bodo koristili v nadaljnjih preiskavah:

Za kršitve finančne zakonodaje:

 • opis kršitve davčne in carinske zakonodaje (npr. neprijavljeno dajanje v najem, delo na črno, neizdajo računa),
 • čim bolj natančne podatke o osebi kršitelja,
 • datume in zneske plačil, izplačil
 • kopije morebitnih listinskih dokazil

Tihotapska dejavnost, goljufije ipd.:

 • kraj dogodka;
 • datum in uro dogodka;
 • imena, opise in druge podatke o vpletenih osebah in podjetjih;
 • količino in vrsto blaga;
 • registrske številke in tipe vozil, ipd.

Pri tem se je potrebno zavedati, da je lahko še tako nepomemben ali majhen podatek za razkritje kršitve davčne in carinske zakonodaje ali tihotapstva izrednega pomena. S podajo prijave namreč lahko tudi državljani, ki se srečujejo s konkretnimi nepravilnosti, kjer je razvidno prikrivanje in izogibanje davčnim in carinskim obveznostim, sodelujejo pri odkrivanju in sankcioniranju teh nepravilnosti, finančni organ pa lahko nato proti kršiteljem ukrepa na podlagi konkretnih podatkov, hkrati pa se z odkrivanjem tihotapske dejavnosti ščiti državljane skupnosti pred vnosom zdravju škodljivega ali drugače neustreznega blaga.