KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Kontakti

 

Prijave kršitev

Prijavite kršitev – prijava je lahko tudi anonimna

Katere informacije posredovati?

V prijavi je potrebno navesti  čim bolj natančne podatke o kršitvi, saj le ti omogočajo učinkovito in uspešno izvedbo postopka na podlagi podane prijave.

Prijavitelje prosimo, da pri prijavi:

  1. navedejo čim več podatkov o kršitelju
  2. na kratko opišejo kršitve (podatki o vrsti kršitve ter datumu in kraju kršitve),
  3. priložijo morebitna dokazila, ki kažejo na sum storitve kršitve (na primer fotografije, listine, podatke o pričah, …. 

Kam posredovati informacije?

Posamezniki lahko vse informacije posredujejo Finančni upravi RS in sicer:

  • po elektronski pošti na naslov prijave.fu(at)gov.si
  • na anonimni telefon 080 11 22
  • po pošti na naslov Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9001 Murska Sobota
  • osebno na najbližjem finančnem uradu v času uradnih ur 

Anonimni telefon je odzivnik, kjer se izjava posameznika zgolj posname, ni pa se mogoče pogovoriti z uradno osebo Finančne uprave RS.

Obrazec za prijavo kršitev:  

Varovanje tajnosti vira prijave

Zakon o finančni upravi določa, da je uradna oseba dolžna varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij. Tako se podatki o prijavitelju ne smejo posredovati, prijava pa je lahko tudi anonimna.

Lažna prijava

Fizična oseba, ki da lažno prijavo, se v skladu z 38. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje s 500 EUR globe. V posebno hudih primerih se ob zakonsko izpolnjenih pogojih kriva ovadba v skladu z 283. Kazenskega zakonika šteje za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporom do dveh let.

Varstvo osebnih podatkov

Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov.

Generalni finančni urad
Šmartinska 55
1000 Ljubljana

T: 01 478 3800
F: 01 478 3900
E: dpo.furs(at)gov.si

Dostop do informacij javnega značaja

Generalni finančni urad
Šmartinska 55
1000 Ljubljana

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščena uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:

Tanja Groznik Makor
T: 01 478 38 08
E: tanja.groznik(at)gov.si

Predstavniki za odnose z javnostmi

Generalni finančni urad
Odnosi z javnostmi
Šmartinska 55
1000 Ljubljana

Za komuniciranje sta v Finančni upravi RS pristojna predstavnika za odnose z javnostmi:

Barbara Škrinjar
T: 01 478 3920
E: mediji.fu(at)gov.si

Stojan Glavač
T: 01 478 2787
E: mediji.fu(at)gov.si

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%