Pomembni datumi

  Fizične osebe (FO) Fizične osebe,
ki opravljajo dejavnost (FOD)
Pravne osebe (PO)
Januar X X X
Februar X - -
Marec X - -
April X X X
Maj X X X
Junij - - -
Julij X - -
Avgust - - -
September - X X
Oktober - - -
November - - -
December X - -