Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Namere

 

Zadnje novice

Prikaži veè novic: Vse
 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  17. 5. 2019 09:35

  Nepremičnine v k.o. 964-Velenje

  Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja namero za prodajo solastniškega deleža (8328/468338/) na…
 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  14. 9. 2018 09:26

  Pisarniška oprema na Tržaški cesti 1, Postojna

  Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, na podlagi 52. člena in v skladu z 77. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države…
 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  24. 8. 2018 11:39

  Nepremičnine v K.O. Slavina

  Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 124/1, s stavbo št.…
 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  24. 8. 2018 11:38

  Nepremičnine v K.O. Murska Sobota

  Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 1415, s stavbo št.…
 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  24. 8. 2018 11:36

  Nepremičnine v K.O. Borovci

  Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 42/6, s stavbo št.…
 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  24. 8. 2018 11:35

  Nepremičnine v K.O. Postojna

  Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja namero za prodajo solastniškega deleža (1/2) na stanovanju v…
 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  24. 8. 2018 11:33

  Nepremičnine v K.O. Hrastovlje

  Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. *110, s stavbo št.…
 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  24. 8. 2018 11:32

  Nepremičnine v K.O. Slap

  Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 214/4, s stavbo št.…
 • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
  24. 8. 2018 11:28

  Nepremičnine v K.O. Senuše

  Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 350/5, k.o.…