Javne dražbe > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Javne dražbe

Vabilo k dajanju pisnih ponudb za različne premičnine

Javno odpiranje ponudb bo dne 4.12.2017 ob 9.00 uri na Finančnem uradu Koper, Ferrarska ul. 30.

nazaj