Javne dražbe > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Javne dražbe

Vabilo k dajanju pisnih ponudb za tri priklopna vozila Krone SDP 27

Javno odpiranje ponudb bo dne 3.11.2017 ob 10.00 uri na Finančnem uradu Ljubljana, Davčna ul. 1.

nazaj