Javna zbiranja ponudb > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Javna zbiranja ponudb

Drugo javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Murska Sobota

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije objavlja povabilo k oddaji ponudbe za prodajo nepremičnin, parc. št. 1415, s stavbo št. 773, v deležu do 1/2 ter parc. št. 1417, s stavbama št. 10075 in št. 10350, v deležu do 1/1 vse k. o. 105-Murska Sobota.

Podrobnejše informacije so navedene v javnem povabilu k oddaji ponudbe za nakup. Ponudbo oddate, najkasneje do 10. 12. 2018, na obrazcu, ki je označen kot priloga 1 in je sestavni del povabila.

nazaj