Republika Slovenija

FinanÄŤna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

e-Oglasna deska

Storitve in obrazci

E-STORITVE
pripomoÄŤki in programi

 

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) na veÄŤ mestih zavezuje organ, da doloÄŤene akte (sklepe in odloÄŤbe), ki jih ni bilo mogoÄŤe vroÄŤiti osebno po doloÄŤbah ZUP, objavi na oglasni deski organa in na enotnem drĹľavnem portalu e-uprava.

Naslovnik lahko prevzame dokument v 15 dneh pri davÄŤnem organu, ki je dokument izdal. V skladu s petim odstavkom 96. ÄŤlena ZUP vroÄŤitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo sporoÄŤilo objavljeno na oglasni deski organa in na drĹľavnem portalu e-uprava.

Seznami objavljenih dokumentov se nahajajo po posameznih finanÄŤnih uradih.