Seminar o aktualnih zadevah v carinskih postopkih

Uprava za carine in Finančni urad Maribor skupaj organizirata seminar o aktualnih zadevah v carinskih postopkih, ki bo v sredo, 23. maja 2018, v veliki sejni sobi FU Maribor na Titovi 10, 2000 Maribor.

Program seminarja:

08.15 – 09.00 Predstavitev Oddelka za poenostavljene postopke pri FU Celje, vloge za izdajo carinskih dovoljenj, prenova dovoljenj (Peter Novak – vodja Oddelka za poenostavljene postopek, FU Celje)
09.10 – 10.40 Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o prevozu nevarnih snovi in z njima povezane obveznosti prejemnikov, pošiljateljev in prevoznikov blaga (Anton Kmetič - vodja Sektorja za carine in Nataša Šafer, FU Novo mesto)
11.00 – 15.00 Celovit pregled aktualnih zadev v zvezi s poreklom blaga – kumulacije blaga, preferencialno poreklo blaga, nepreferencialno poreklo blaga, sporazum CETA, sistem REX, … (Ana Maček – Sektor za tarifo, UC, GFU)


Seminar je brezplačen, število slušateljev iz posamezne družbe ni omejeno, prijave niso potrebne.

Udeležite se lahko tudi samo posameznega predavanja (npr. delavci na sprejemu in odpremi blaga lahko zapustijo seminar po drugem sklopu predavanj).

Med zadnjim predavanjem bo daljši odmor za kosilo.

Parkirna hiša je v kletni etaži objekta, zunanja parkirišča so v neposredni bližini (na Lentu oz. pri sodišču).

Seminarja se je udeležilo 108 slušateljev.