Usposabljanje s področja carinske zakonodaje

Finančna uprava RS pripravlja usposabljanje s področja carinske zakonodaje, ki bo potekalo:

 • od 29. maja do 6. junija 2017 v Ljubljani  urnik   ) ter
 • od 30. maja 2017 do 7. junija 2017 v Mariboru urnik   ).

Spletna prijava na seminar

CZU predpisuje novi merili za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in sicer praktični standardi usposobljenosti in poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti  gospodarskega subjekta. Obe merili sta enakovredni in gospodarski subjekt se sam odloči katerega in na kakšen način bo dokazoval. Merilo »praktični standardi usposobljenosti« se dokazuje s tremi leti delovnih izkušenj na carinskem področju ali pa z uporabo akreditiranega standarda kakovosti v zvezi s carinskimi zadevami, merilo »poklicne kvalifikacije« pa je izpolnjeno, če vlagatelj uspešno opravi usposabljanje s področja carinske zakonodaje.

ZICZEU podrobneje določa, da je merilo poklicne kvalifikacije izpolnjeno, če se vložnik udeleži usposabljanja s področja carinske zakonodaje, pri čemer so vsebine usposabljanja določene s pravilnikom.

Na usposabljanje so poleg kandidatov, ki se usposabljanja želijo udeležiti zaradi dokazovanja merila poklicne kvalifikacije, vabljeni tudi predstavniki ostalih gospodarskih subjektov, ki so vključeni v aktivnosti, ki jih ureja carinska zakonodaja (npr.  tisti, ki opravljajo posle zastopanja v carinskih zadevah). Ob prevelikem številu prijavljenih, bodo imeli prednost tisti kandidati, ki se usposabljanja udeležujejo zaradi dokazovanja izpolnjevanja merila poklicne kvalifikacije v postopku pridobivanja statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO).

Vsebine bodo predstavili uslužbenci Finančne uprave RS, Generalnega finančnega urada:

 • Selena Rauter Razboršek,  Sektor za carinske postopke, vodja sektorja
 • Nevenka Kovačič, Sektor za carinsko tarifo, vodja sektorja
 • Miran Kvenderc, Sektor za trošarine, vodja sektorja
 • Darja Medle, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za carinske postopke
 • mag. Vojko Otovič, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za prepovedi in omejitve
 • mag. Milan Kušer, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za procesno upravljanje
 • Anton Drašler, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višji finančni svetovalec inšpektor specialist
 • Ana Maček, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka
 • Lilijana Jordan, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka

Informacije o novi carinski zakonodaji so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS, pod zavihkom Carinski predpisi.