Usposabljanje s področja carinske zakonodaje

Finančna uprava RS pripravlja usposabljanje s področja carinske zakonodaje, ki bo potekalo:

 • od 29. maja do 6. junija 2017 v Ljubljani urnik  ) ter
 • od 30. maja 2017 do 7. junija 2017 v Mariboruurnik  ).

Spletna prijava na seminar (zbiranje prijav je zaključeno!)

CZU predpisuje novi merili za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in sicer praktični standardi usposobljenosti in poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti  gospodarskega subjekta. Obe merili sta enakovredni in gospodarski subjekt se sam odloči katerega in na kakšen način bo dokazoval. Merilo »praktični standardi usposobljenosti« se dokazuje s tremi leti delovnih izkušenj na carinskem področju ali pa z uporabo akreditiranega standarda kakovosti v zvezi s carinskimi zadevami, merilo »poklicne kvalifikacije« pa je izpolnjeno, če vlagatelj uspešno opravi usposabljanje s področja carinske zakonodaje.

ZICZEU podrobneje določa, da je merilo poklicne kvalifikacije izpolnjeno, če se vložnik udeleži usposabljanja s področja carinske zakonodaje, pri čemer so vsebine usposabljanja določene s pravilnikom.

Na usposabljanje so poleg kandidatov, ki se usposabljanja želijo udeležiti zaradi dokazovanja merila poklicne kvalifikacije, vabljeni tudi predstavniki ostalih gospodarskih subjektov, ki so vključeni v aktivnosti, ki jih ureja carinska zakonodaja (npr.  tisti, ki opravljajo posle zastopanja v carinskih zadevah). Ob prevelikem številu prijavljenih, bodo imeli prednost tisti kandidati, ki se usposabljanja udeležujejo zaradi dokazovanja izpolnjevanja merila poklicne kvalifikacije v postopku pridobivanja statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO).

Vsebine bodo predstavili uslužbenci Finančne uprave RS, Generalnega finančnega urada:

 • Selena Rauter Razboršek,  Sektor za carinske postopke, vodja sektorja
 • Nevenka Kovačič, Sektor za carinsko tarifo, vodja sektorja
 • Miran Kvenderc, Sektor za trošarine, vodja sektorja
 • Darja Medle, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za carinske postopke
 • mag. Vojko Otovič, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za prepovedi in omejitve
 • mag. Milan Kušer, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za procesno upravljanje
 • Anton Drašler, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višji finančni svetovalec inšpektor specialist
 • Ana Maček, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka
 • Liljana Jordan, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka

Informacije o novi carinski zakonodaji so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS, pod zavihkom Carinski predpisi.