Obrazec Istovetnost - 1

Zahtevek za pridobitev informacije o istovetnosti dokumenta z elektronskim izvirnikom

Kdo predloži obrazec

Obrazec Informacija o istovetnosti dokumenta priložijo zavezanci, ki želijo preveriti, če je fizični prepis dokumenta s katerim razpolagajo, istoveten z elektronskim izvirnikom, ki ga hrani Finančna uprava RS.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Zavezanec predloži obrazec, če razpolaga s fizičnim prepisom dokumenta (kopija dokumenta) potrebuje pa informacijo ali je ta kopija dokumenta skladna z izvirnikom. V skladu s 84.a členom Zakona o davčnem postopku, Finančna uprava RS po 1. januarju 2017 hrani izvirnik dokumenta, ki je bil podpisan elektronsko, zavezancu pa lahko vroči fizični prepis elektronskega izvirnika.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec še ni informacijsko podprt, zato se ga odda prek portala eDavki s storitvijo Lastni dokument. Zavezanec lahko obrazec vloži tudi v papirni obliki. Če bo odgovor Finančne uprave RS pozitiven, ker bo fizični prepis skladen z izvirnikom, bo zavezanec prejel informacijo v papirni obliki, saj bo vseboval oznako o točnosti prepisa in lastnoročni podpis uradne osebe, ki je opravila prepis.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Sankcij ni.