Podpisovanje dokumentov, ki jih vroča Finančna uprava RS in preverjanje njihove istovetnosti > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Podpisovanje dokumentov, ki jih vroča Finančna uprava RS in preverjanje njihove istovetnosti

Nov način podpisovanja dokumentov FURS

Večina dokumentov se izdela in podpiše v elektronski obliki.

Odslej se bodo dokumenti Finančne uprave RS, ki se izdelajo in podpišejo v elektronski obliki, tiskali in pošiljali davčnim zavezancem kot kopija dokumenta. To pomeni, da se takšni dokumenti ne bodo več lastnoročno podpisovali. Fizični prepis dokumenta ima odslej enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki.

Celotno sporočilo za javnost  

nazaj