e-Davki > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Davki

Še več obrazcev v eDavkih zgolj z uporabniškim imenom in geslom

Poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe

Z namenom poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe je od 19. 1. 2018 dalje mogoče z uporabo uporabniškega imena in gesla oddati tudi naslednje obrazce, napovedi, ugovore, obračune:

01. NF-LD               Lastni dokument
02. NF-OdlZav           Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem
03. NF-OdpFO            Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe
04. NF-ObrFO            Vloga za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe
05. Doh-Odm             Napoved za odmero dohodnine
06. Doh-KDVP            Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
07. Doh-DHO             Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU
08. Doh-Don             Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
09. Doh-Vdc             Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine
10. Doh-Ugo             Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
11. Doh-Prem            Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
12. Doh-Div             Napoved za odmero dohodnine od dividend
13. Doh-Obr             Napoved za odmero dohodnine od obresti
14. Doh-Zap2            Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
15. Doh-Zap1            Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)
16. Doh-Zap3            Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente
17. Doh-Dru             Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov
18. Doh-DejStr          Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine
19. REK-1               Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja
20. REK-2               Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja
21. PODO-OPSVP          Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje
22. PODO-OPSVK          Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete
23. NF-Priloga          Priloga
24. DMV-V               Zahtevek za vračilo davka na motorna vozila
25. D-IFI               Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
26. IREK-21             Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja
27. PORODD              Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela
28. PODO-OPSVL          Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
29. DDV-NPSdobava       (DDV-DPS) DDV prevozna sredstva - dobave
30. DDV-VlgPN           Vloga pavšalnega nadomestila
31. DDV-NPSpridobitev   (DDV-PPS) DDV prevozna sredstva - pridobitve
32. DDV-ObrPN           Obračun pavšalnega nadomestila
33. Vročanje-PE         Vročanje - Pooblastilo
34. Vročanje-PrePE      Vročanje - Preklic pooblastila s strani pooblaščenca
35. NF-PrevZav          Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih
36. Vpogledi v eDavke   (vpogled v eKartico, informativni izračun dohodnine, itd)

Ob tem vas tudi obveščamo, da se bo proces poenostavitve dostopa fizičnih oseb do portala eDavki nadaljeval še v prihodnje. Ob zaključku procesa bo fizični osebi z uporabo uporabniškega imena in gesla omogočen vpogled in oddaja vseh obrazcev, napovedi, ugovorov in drugih dokumentov.

nazaj