e-Davki > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Davki

Pooblaščanje drugega zavezanca za delo v portalu eDavki

Pooblaščanje za elektronsko davčno poslovanje (EDP).

Portal eDavki omogoča, da zavezanec pooblasti drugega zavezanca za delo z obrazci znotraj portala eDavki. Z urejanjem (dodelitev, preklic, sprememba) EDP pravic zavezanec (pooblastitelj) dovoli ali ne dovoli drugemu zavezancu (pooblaščencu), da v imenu pooblastitelja vnaša, vlaga in pregleduje vložene dokumente ter ima vpogled v podatke pooblastitelja. Pooblaščenec, v skladu z obsegom danega pooblastila, dobi tudi dostop do določenih podatkov pooblastitelja, ki imajo naravo davčne tajnosti ali osebnega podatka.

EDP pravice lahko zavezanci sami urejate v elektronski obliki prek portala eDavki ali pa izpolnite / natisnite in lastnoročno podpišete vlogo v fizični obliki ter jo dostavite na pristojni finančni urad.

Obveščamo vas, da imate v portalu eDavki na voljo vloge z navodili za pooblaščanje (vključno s postopkom pooblaščanja v elektronski obliki in postopkom pooblaščanja v papirni obliki):

•    Vloga za splošno zunanje pooblaščanje (EDP-PE). Navodila.
•    Vloga za zunanje pooblaščanje (EDP-PE). Navodila.
•    Vloga za notranje pooblaščanje (EDP-PI). Navodila.

Pripravili smo tudi novo vlogo za pooblaščence s katero se pooblaščenec enostransko odpove danemu pooblastilu. Tudi to vlogo lahko odda pooblaščenec v elektronski obliki prek portala eDavki ali pa izpolni / natisnite in lastnoročno podpišite vlogo v fizični obliki ter jo dostavi na pristojni finančni urad:

•    Vloga za odpoved pooblastila (EDP-PR). Navodila.

 

nazaj