e-Davki > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Davki

Novih 9 obrazcev v eDavkih zgolj z uporabniškim imenom in geslom

Dodatne možnosti uporabe v eDavkih za fizične osebe.

Z namenom poenostavitve dostopa do portala eDavki za fizične osebe je od 31. 3. 2018 dalje mogoče z uporabo uporabniškega imena in gesla oddati tudi naslednje napovedi, vloge, obračune, zahtevke in storitve:

1. PORODD Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela
2. PODO-OPSVL Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
3. DDV-NPSdobava (DDV-DPS) DDV prevozna sredstva - dobave
4. DDV-VlgPN Vloga pavšalnega nadomestila
5. DDV-NPSpridobitev (DDV-PPS) DDV prevozna sredstva - pridobitve
6. DDV-ObrPN Obračun pavšalnega nadomestila
7. Vročanje-PE Vročanje - Pooblastilo
8. Vročanje-PrePE Vročanje - Preklic pooblastila s strani pooblaščenca
9. NF-PrevZav Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih

 

V nadaljevanju so navedene vse napovedi, vloge, obračuni in storitve, ki jih lahko fizične osebe preko eDavkov oddajajo oziroma uporabljajo samo z uporabo uporabniškega imena in gesla:

1. NF-LD Lastni dokument
2. NF-OdlZav Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem
3. NF-OdpFO Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe
4. NF-ObrFO Vloga za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe
5. Doh-Odm Napoved za odmero dohodnine
6. Doh-KDVP Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
7. Doh-DHO Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU
8. Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
9. Doh-Vdc Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine
10. Doh-Ugo Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
11. Doh-Prem Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
12. Doh-Div Napoved za odmero dohodnine od dividend
13. Doh-Obr Napoved za odmero dohodnine od obresti
14. Doh-Zap2 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
15. Doh-Zap1  Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)
16. Doh-Zap3 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente
17. Doh-Dru Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov
18. Doh-DejStr Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine
19. REK-1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja
20. REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja
21. PODO-OPSVP Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje
22. PODO-OPSVK Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete
23. NF-Priloga Priloga
24. DMV-V Zahtevek za vračilo davka na motorna vozila
25. D-IFI Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
26. IREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja
27. PORODD Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela
28. PODO-OPSVL Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
29. DDV-NPSdobava (DDV-DPS) DDV prevozna sredstva - dobave
30. DDV-VlgPN Vloga pavšalnega nadomestila
31. DDV-NPSpridobitev (DDV-PPS) DDV prevozna sredstva - pridobitve
32. DDV-ObrPN Obračun pavšalnega nadomestila
33. Vročanje-PE Vročanje - Pooblastilo
34. Vročanje-PrePE Vročanje - Preklic pooblastila s strani pooblaščenca
35. NF-PrevZav Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih
36. Vpogledi v eDavke (vpogled v eKartico, informativni izračun dohodnine, itd)

Novi obrazci oziroma storitve bodo dodajani naknadno, ko bodo pripravljeni za elektronsko poslovanje.

nazaj