e-Davki > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Davki

Silvester Fineus - napaka v Prilogi 4

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Zavezancem, ki k davčnemu obračunu DohDej (DDD-DDD) priložijo Prilogo 4 – podatki iz izkaza poslovnega izida in v njej prikažejo podatek pod zap. 35 (finančno odhodki za obresti), program Silvester Fineus (ver 8.0.0.6 oz. 8.0.0.7) ob preveritvi oz. eDavki ob vložitvi obračuna lahko javijo kritično napako za to polje, v povezavi s polji 36 do 38. Neskladnost napake bo v kratkem odpravljena. Zavezancem, ki se jim izpiše napaka za polje 35 in želijo še pred odpravo napake vložiti davčni obračun, predlagamo, da polje 35 brišejo, k obračunu pa kot lastni dokument priložijo izpis napake.

nazaj