• PORTAL
  • DELOVANJE IS FURS
  • E-DAVKI
  • CENTRALNA POMOČ
  • RAZKRITJE IREK-21

Novice

Oddaja KP-KPD za leto 2016

12. 1. 2017

Kontrolni podatki za leto 2016.

Za odmerno leto 2016 se kontrolni podatki oddajajo enako kot pretekla odmerna leta, preko portala eDavki – obrazec KP-KPD. Za pripravo podatkov za leto 2016 ni na voljo program WDohod. Podatki za uvoz se lahko pripravijo ročno v eDavkih v sklopu obrazca KP-KPD, kjer je možnost izdelati datoteko tako, da v razdelku »Izdelaj datoteko« izberete ustrezen VIR podatkov, ki ga želite pripraviti za oddajo.

Preko sistema eDavki je omogočena priprava ali uvoz in oddaja naslednjih podatkov:
- VirPN2,
- VirOpr,
- VirObr,
- VirOdiv,
- VirVdc,
- VirOprkm,
- Vir6600,
- VirSkupkm,
- Vir5900,
- VirPon,
- VirSport1,
- VirSport2 in
- VirUmik.

Omogočen je tudi uvoz in oddaja predpripravljenih podatkov:
- VirInva,
- VirPN1,
- VirPN2 in
- VirVdcA5B.

nazaj
več novic

Opis

Portal eDavki omogočajo udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika doma ali v pisarni.

Za vstop v eDavke potrebujete digitalno potrdilo, ki ga ob prvi prijavi registrirate.

eDavki omogočajo hitre vnose podatkov v davčne obrazce ter prenos dokumentov med informacijskimi sistemi davčnih zavezancev in FURS-om.

Elektronsko poslovanje je v Republiki Sloveniji urejeno z zakoni in drugimi predpisi. Vsi udeleženi imajo pravno varstvo, ki v celoti zagotavlja poslovanje enakovredno papirnemu poslovanju. Elektronsko vloženi dokumenti prek eDavkov so enakovredni dokumentom v papirni obliki, oddanim v vložišče.

eDavki omogočajo enostaven prenos pooblastil za elektronsko davčno poslovanje v imenu zavezanca na druge osebe. Možnosti pooblaščanja je veliko in so podrobno opisana v pomoči (v uporabniškem delu eDavkov).

Podrobnejši opisi