e-Davki > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Davki

Nov Silvester Pelias 8.0.0.3

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Obveščamo vas, da je na spletni strani eDavki objavljena nova različica programa  Silvester Pelias(8.0.0.3). Spremembe glede na verzijo 7.0.0.4 so navedene spodaj.


Silvester Pelias:

• v polju »Davčni obračun v skladu z 61. členom ZDDPO-2« je blokirana četrta opcija (zavezanec ne more izbrati opcije »obračun družbe tveganega kapitala za izvajanje dopustnih naložb tveganega kapitala (četrti odstavek 61. člena)« - velja za davčne obračune za leto 2016 in naprej,

• dodane  so nekatere nove kontrole (primeroma na zap. št.  2.2, 2.3, 6.6 in 7.1 davčnega obračuna),

• spremenjena je davčna stopnja iz 17% na 19%. Nova davčna stopnja velja za izračun akontacije za leto 2017 v davčnem obračunu za leto 2016, za davčno obveznost pa (bo) velja nova davčna stopnja v davčnem obračunu za davčno obdobje, ki se začne od vključno 1. 1. 2017 dalje ,

• spremenjene so nekatere kontrole na prilogi 9,

• dopolnjena so opozorila na prilogi 4 po Pravilniku o izvajanju ZDavP-2 (sprememba se nanaša na višino zamudnih obresti ob oddaji davčnega obračuna kot samoprijave po 55. členu ZDavP-2 in na oddajo popravka davčnega obračuna po 140. a členu ZDavP-2).


Zakonske podlage, ki jih upošteva Silvester Pelias različica 8.0.0.3:

• (DDPO) Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2N (Uradni list RS, št. 68/16 z dne 4. 11. 2016),

• (DDPO) Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 101/15 z dne 23. 12. 2015),

• (DDPO) Zakon o razvojni podpori v Pomurski Regiji v obdobju 2010-2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15).

Kako oddati obračun Dod-DDPO si lahko pogledate tudi v  videu ali pa odgovor na vprašanje poiščete med  pogostimi vprašanji.

nazaj