Obrazec Samoprijava - 3

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost na podlagi samoprijave oziroma v postopku DIN

Kdo predloži obrazec

Obrazec Samoprijava - 3 je priloga, ki jo morajo zavezanci priložiti k obračunu prispevkov za socialno varnost, predloženem na podlagi samoprijave (55. člen ZDavP-2), ali k obračunu prispevkov za socialno varnost, predloženem v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora (140.a člen ZDavP-2).

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Če je ta obrazec priloga k samoprijavi (55. člen ZDavP-2), mora biti obrazec skupaj z obračunom prispevkov za socialno varnost na podlagi samoprijave predložen do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.

Če je ta obrazec priloga k obračunu prispevkov za socialno varnost, predloženem v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora (140.a člen ZDavP-2), mora biti predložen v 20 dneh po vročitvi zapisnika iz 140. člena ZDavP-2.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec za samoprijavo prispevkov za socialno varnost ni informacijsko podprt, zato se odda prek eDavki kot priloga obračuna ali kot Lastni dokument.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu s 399. členom ZDavP-2 se zavezance, ki se samoprijavijo oziroma predložijo obračun prispevkov za socialno varnost v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, ne kaznuje za prekršek.

Pojasnila