Davčni postopek

Novice

Opis

Davčni postopek je posebni upravni postopek, ki ureja pobiranje davkov ter pravice in obveznosti zavezancev za davek ter drugih udeležencev v davčnem postopku. Urejen je v Zakonu o davčnem postopku, čeprav tudi nekateri zakoni, ki urejajo obdavčenje, vsebujejo posamezne postopkovne določbe.

Zakon o davčnem postopku na eni strani torej omogoča zavezancem za davek učinkovito uveljavljanje njihovih pravic, možnosti popravljanja njihovih napak. Finančni upravi nalaga tudi dolžnost, da zavezancem za davek pomaga pri izpolnjevanju njihovih obveznosti in jih ustrezno informira. Po drugi strani pa ta zakon daje Finančni upravi tudi močna orodja v boju proti davčnim utajam in drugim nezakonitim praksam, ter omogoča mednarodno izmenjavo informacij in možnost sodelovanja z davčnimi organi drugih držav članic EU.