Obrazec TROV-ND

Vloga za odobritev lokacije neposredne dobave

Kdo predloži obrazec

Obrazec TROV-ND je vloga, ki jo predloži imenik dovoljenja za trošarinsko skladišče ali pooblaščeni prejemnik, na podlagi katere mu davčni organ odobri gibanje  v režimu odloga  trošarinskih izdelkov  iz druge države članice do drugega kraja v Sloveniji, ki ni lokacija trošarinskega skladišča oziroma sedež pooblaščenega prejemnika.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Vloga Obrazec TROV-ND se predloži pred začetkom prejemanja trošarinskih izdelkov iz druge države članice na lokacijo neposredne dobave.

Kje in kako predložiti obrazec

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (ki je podpisana z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži pri finančnem uradu, ki je vložniku izdal dovoljenje za trošarinsko skladišče oziroma pooblaščenega prejemnika.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma pooblaščeni prejemnik, ki davčnemu organu ne sporoči lokacijo neposredne dobave, ne izpolnjuje obveznosti,  ki mu jih kot imetniku dovoljenja določa Zakon o trošarinah.

Pojasnila

  • /