Obrazec TRO-ZPP

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika

Kdo predloži obrazec

Obrazec za pridobitev dovoljenja predloži oseba, ki želi v okviru svoje dejavnosti prejemati trošarinske izdelke  v režimu odloga plačila trošarine iz druge države članice.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži tri delovne dni pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice. Poleg obrazca se predloži instrument zavarovanja plačila trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov ali plača trošarina v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov na prehodni carinski podračun.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Obrazec se predloži pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki kot prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge države članice ne izpolni predpisanih obveznosti.

Pojasnila

  • /