Obrazec TRO-NAO

Napoved odpreme pošiljke v drugo državo članico

Kdo predloži obrazec

Obrazec TRO-NAO predloži v primeru odpreme trošarinskih izdelkov v komercialne namene pošiljatelj, ki pošilja trošarinske izdelke, za katere je bila trošarina že plačana v Sloveniji, v drugo državo članico, kjer prav tako nastane obveznost za obračun trošarine.

V primeru prodaje na daljavo fizičnim osebam iz druge države članice obrazec predloži prodajalec trošarinskih izdelkov iz Slovenije.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu,  pri katerem je pošiljatelj oziroma prodajalec vpisan v davčni register, ali preko portala  e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki kot pošiljatelj ali prodajalec trošarinskih izdelkov v drugo državo članico ne izpolni predpisanih obveznosti.

Pojasnila

  • /