Obrazec POOBLASTILO-TROZ

Predložitev pooblastila za trošarinskega zastopnika

Kdo predloži obrazec

Obrazec POOBLASTILO-TROZ predloži prodajalec iz druge države članice, ki trošarinske izdelke sproščene v porabo v drugi državi članici, sam ali druga oseba za njegov račun neposredno ali posredno odpošlje oziroma proda osebi v Slovenijo, ki ni imetnik trošarinskega skladišča ali pooblaščeni prejemnik ali začasno pooblaščeni prejemnik in ki ne opravlja dejavnosti. Trošarinski zastopnik v imenu prodajalca in za njegov račun izvršuje pravice in obveznosti.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev pooblastila ni predpisan. Praviloma se ta predloži pred izvedbo prodaje na daljavo. Predložitev pooblastila je odvisna od odločitve prodajalca trošarinskih izdelkov  iz druge države članice.

Kje in kako predložiti obrazec

Pooblastilo se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisano z varnim elektronskim podpisom). Pooblastilo se lahko predloži pri kateremkoli finančnem uradu.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Če trošarinski zastopnik ne izpolnjuje obveznosti (napoved davčnemu organu odpreme pošiljke pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov, predložitev dokazila, da je v namembni državi članici predložil instrument zavarovanja plačila trošarine, plačilo trošarine ), mu davčni organ lahko prepove zastopanje.

Pojasnila

  • /